KarenNavarro1942

WEDDING DATE:

Jan 25, 1960

KarenNavarro1942
 
January 25, 1960 at 7:00 am