...Kobe...

WEDDING DATE:

Nov 20, 2011

...Kobe...